Ecoprogress

Pre lepšiu a zdravšiu budúcnosť.

Pre našu budúcnosť!

Pomocou tejto stránky je možné zakúpiť prístup k prístreškom CYKLOSAFE, do ktorých si môžete dočasne uložiť svoj bicykel. Bližšie informácie ako aj cenník služieb môžete získať vybraním oblasti z nasledujúcej tabuľky. Zakúpením prístupu k prístrešku zo zvolenej oblasti, získate automaticky prístup do všetkých prístreškov nachádzajúcich sa v danej oblasti. Výber môžete uskutočniť aj načítaním QR kódu nachádzajúcim sa na prístrešku.