Výber prístrešku

Vyberte si zo zoznamu prístrešok CYKLOSAFE ktorý chcete použiť. Výber môžete uskutočniť aj načítaním QR kódu nachádzajúcim sa na prístrešku.

Autobusová a železničná stanicaChrenová, Tr. A. Hlinku – atletický štadiónChrenovský most, ul. Nábrežie mládežeMestský park Sihoť, zimný štadiónPedagogická fakulta UKF, Dražovska ul.

Cyklogaráže sa otvárajú elektronicky, pomocou číselného kódu, ktorý zistíte kliknutím na vyššie uvedený názov cyklogaráže.Sú chránené kamerovým systémom a pre bezpečnosť uzamknutých bicyklov je každý vstupujúci, vďaka naťukaniu vstupného kódu, identifikovateľný. Po prejdení dverami tieto za sebou zatvorte a neumožnite do prístrešku vstup cudzím osobám. Platba je možná platobnou kartou cez váš smartfón.
Poplatok za využívanie všetkých 5 cyklogaráží je 1 € / 7 dní, alebo 15 € / 365 dní.

Viac informácií o cyklodoprave v Nitre nájdete TU.