Výber prístrešku

Vyberte si zo zoznamu prístrešok CYKLOSAFE ktorý chcete použiť. Výber môžete uskutočniť aj načítaním QR kódu nachádzajúcim sa na prístrešku.

Kátov – ŽZ