Výběr přístřešku

Vyberte si ze seznamu přístřešek CYKLOSAFE který chcete použít. Výběr můžete provést také načtením QR kódu nacházejícím se na přístřešku.

ABC