Výber prístrešku

Vyberte si zo zoznamu prístrešok CYKLOSAFE ktorý chcete použiť. Výber môžete uskutočniť aj načítaním QR kódu nachádzajúcim sa na prístrešku.

Chrenová, Nábrežie mládežeZobor – Drážovská ul. UKFJesenského ul. - futbalový štadiónChrenová, Tr. A. Hlinku – atletický štadiónAutobusová stanica